Kerk / Diensten

In kerkgebouwen is steeds meer vraag naar een betrouwbare Wi-Fi oplossing met voldoende capaciteit en goed een goede dekking.

In kerkgebouwen is steeds meer vraag naar een betrouwbare Wi-Fi oplossing met voldoende capaciteit en goede dekking.
Daarnaast worden er steeds meer andere apparaten aangesloten op het netwerk, bijvoorbeeld de CV-regelaar, de alarminstallatie of beveiligs camera’s, maar ook de beamer werkt vaak via het netwerk. Het modem van uw internetprovider biedt te beperkte functionaliteit en is niet geschikt voor al deze functies. Een professionele oplossing biedt wel alle gewenste functionaliteit en biedt standaard goede beveiliging en de mogelijkheid van flexibel beheer op afstand.